Flesz Sp. z o.o.
03-017 WARSZAWA
ul. Cieślewskich 25 F

tel.: (0-22) 423 88 88
fax: (0-22) 499 52 73
e-mail: flesz@flesz.net.pl

Mapka lokalizacji

NASZE ODDZIAŁY

Białystok
15-727 Białystok
ul. Hetmańska 10
tel. (0-85) 651 94 05
e-mail: bialystok@flesz.net.pl
Mapka lokalizacji

Gdańsk
80-716 Gdańsk
ul. Rzęsna 3
tel.: (0-58) 728-28-97
fax. (0-58) 728 -28-67
e-mail: gdansk@flesz.net.pl
Mapka lokalizacji

Kraków
ul. Powstańców 127
31-676 Kraków
tel. (0-12) 640-60-11
kom. 502-618-398
fax (0-12) 640-60-12
e-mail: krakow@flesz.net.pl
Mapka lokalizacji

Olsztyn
10-409 Olsztyn
ul. Lubelska 32
tel. (089) 677 19 55
fax (0-89) 650-27-50
e-mail: olsztyn@flesz.net.pl
Mapka lokalizacji

Poznań
62-020 Swarzędz
ul. Kościuszki 32,
tel. (0-61) 818 17 68,
e-mail: poznan@flesz.net.pl
Mapka lokalizacji

Wrocław
51-502 Wrocław
ul. Miłoszycka 18
tel. (0-71) 348 11 71
e-mail: wroclaw@flesz.net.pl
Mapka lokalizacji