KONTAKT

Biuro obsługi klienta

Godziny pracy:
08:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku

Adres obsługi zamówień oraz odbiorców osobistych:
Flesz Sp. z o. o.
Cieślewskich 25F
03-017 Warszawa

Dane firmy

Flesz Sp. z o. o.
Cieślewskich 25F
03-017 Warszawa
NIP: 1180742079

REGON: 012255417

Nasze konto bankowe: 64 1090 1014 0000 0000 0301 4123
Santander Bank Polska SA

Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000193103
Kapitał zakładowy: 448 000 pln.