Fundusze europejskie

FLESZ: wdrożenie strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie celem poprawy konkurencyjności

„FLESZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„FLESZ”: wdrożenie strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie celem poprawy konkurencyjności.”

Celem projektu jest zwiększenie potencjału firmy w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w produkcji firmy, co przełoży się na wdrożenie nowych innowacyjnych produktów i nowych wzorów przemysłowych na rynek. W efekcie Beneficjent uruchomi produkcję ręczników papierowych o bardzo wysokiej jakości z dodatkową funkcją dezynfekującą z wykorzystaniem odpadów poprodukcyjnych.
Cel zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie innowacji produktowej, a także procesowej, marketingowej, organizacyjnej.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 823 400,00 PLN.

Wartość projektu: 3 737 970,00 PLN