Fundusze europejskie

„FLESZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „FLESZ”: wdrożenie strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie celem poprawy konkurencyjności.”

„FLESZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„FLESZ”: wdrożenie strategii wzorniczej w przedsiębiorstwie celem poprawy konkurencyjności.”

Celem projektu jest zwiększenie potencjału firmy w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w produkcji firmy, co przełoży się na wdrożenie nowych innowacyjnych produktów i nowych wzorów przemysłowych na rynek. 

W efekcie Beneficjent uruchomi produkcję ręczników papierowych składanych typu ZZ  o bardzo wysokiej jakości z dodatkową funkcją podniesionej chłonności i dezynfekującą poprzez wykorzystanie jako nośnika odpadów poprodukcyjnych, wraz z opakowaniem.

Cel zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie innowacji produktowej, a także procesowej, marketingowej, organizacyjnej.

Produkt:  jednorazowe dezynfekujące ręczniki składane typu ZZ

Dofinansowanie projektu z UE: 1 823 400,00 PLN.

Wartość projektu: 3 737 970,00 PLN