01.04.2020- Flesz Sp. z o.o. realizuje projekt “Wzrost konkurencyjności “FLESZ” poprzez wdrożenie procesów wzorniczych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.”

Flesz Sp. z o.o.

realizuje projekt Nr POPW.01.04.00-06-0021/19 “Wzrost konkurencyjności “FLESZ” poprzez wdrożenie procesów wzorniczych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.”

w ramach

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014/2020

Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działania 1.4 Wzór na konkurencję I etap

 

2017.09.15 – “FLESZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Rozwój działalności eksportowej firmy Flesz

Dotacje-1

“FLESZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Rozwój działalności eksportowej firmy Flesz

Celem projektu jest zwiększenie udziału eksportu w tworzeniu przychodów ogółem w firmie Flesz.

Dofinansowanie projektu z UE: 158 508,01 PLN