01.04.2020- Flesz Sp. z o.o. realizuje projekt „Wzrost konkurencyjności „FLESZ” poprzez wdrożenie procesów wzorniczych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.”

Flesz Sp. z o.o. realizuje projekt Nr POPW.01.04.00-06-0021/19 „Wzrost konkurencyjności „FLESZ” poprzez wdrożenie procesów wzorniczych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014/2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję I etap   [...]

CZYTAJ WIĘCEJ
04.01.2019- Flesz Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Internacjonalizacja oferty firmy FLESZ na nowe rynki”

Flesz Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Internacjonalizacja oferty firmy FLESZ na nowe rynki”   Celem projektu jest zwiększenie eksportu na wybrane rynki zagraniczne. Dofinansowanie projektu z UE: 370 770,00zł. [...]

CZYTAJ WIĘCEJ
2017.09.15 – „FLESZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Rozwój działalności eksportowej firmy Flesz

„FLESZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Rozwój działalności eksportowej firmy Flesz Celem projektu jest zwiększenie udziału eksportu w tworzeniu przychodów ogółem w firmie Flesz. Dofinansowanie projektu z UE: 158 508,01 PLN [...]

CZYTAJ WIĘCEJ