FLESZ Sp. z o.o. realizuje program unijny : Program Operacyjny Polska Wschodnia POPW.01.04.00-06-0007/21

 

W ramach działania FLESZ poszukuje przewagi konkurencyjnej i obszarów niszowych, na które mógłby wejść z nowymi produktami na rynek krajowy i zagraniczny.
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ZOSTANĄ ZREALIZOWANE WSZYSTKIE REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII WZORNICZEJ.

Całkowita wartość projektu: 3 737 970, 00 PLN
Koszt dofinansowania: 1 823 400,00 PLN

Skip to content