Category Archives: fundusze_europejskie

ZAMÓWIENIE NR 4

Zapytanie o cenę, dostawę i wykonanie linii technologicznej  Ogłoszenie powstaje w kontekście projektu RPLU.03.07.00-06-0171/20-00 W związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie 3.7. „FLESZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: Wzrost konkurencyjności firmy „FLESZ” poprzez wdrożenie wyników prac B+R. Celem […]

ZAMÓWIENIE NR 3

Zapytanie o cenę, dostawę i wykonanie mieszadła do roztworu Ogłoszenie powstaje w kontekście projektu RPLU.03.07.00-06-0171/20-00 W związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie 3.7. „FLESZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: Wzrost konkurencyjności firmy „FLESZ” poprzez wdrożenie wyników prac B+R. […]

ZAMÓWIENIE NR 2

Zapytanie o cenę na wykonanie i dostawę młyna, rozdrabniacza papieru Ogłoszenie powstaje w kontekście projektu RPLU.03.07.00-06-0171/20-00 W związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Działanie 3.7. „FLESZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: Wzrost konkurencyjności firmy „FLESZ” poprzez wdrożenie wyników prac […]

Skip to content