Author Archives: adminflesz

01.04.2020- Flesz Sp. z o.o. realizuje projekt „Wzrost konkurencyjności „FLESZ” poprzez wdrożenie procesów wzorniczych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.”

Flesz Sp. z o.o. realizuje projekt Nr POPW.01.04.00-06-0021/19 „Wzrost konkurencyjności „FLESZ” poprzez wdrożenie procesów wzorniczych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014/2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.4 Wzór na konkurencję I etap