Aktualności

London Cleaning Show 2021

Flesz Sp. z o.o. w terminie 2-4 listopada 2021 weźmie udział w targach London Cleaning Show 2021.
Mimo problemów polegających na odwołania imprezy wiosną tego roku oraz przełożenia jej terminu z powodu COVID-19 na listopad, impreza targowa Cleaning Show Londyn odbędzie się !
Cieszymy się na możliwość spotkania, po tak długiej przerwie , naszych klientów oraz prezentacji aktualnej oferty Flesz.
Do zobaczenia w Londynie !

Flesz Sp. z o.o. on November 2-4, 2021, it will take part in the London Cleaning Show 2021.
Despite the problems with canceling the event this spring and postponing its date due to COVID-19 to November, the Cleaning Show London will take place. After such a long break, we are looking forward to meeting our clients and presenting current Flesz offer.
See you in London!