Aktualności, Fundusze europejskie

„FLESZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.t. „Wzrost konkurencyjności firmy „FLESZ” poprzez wdrożenie wyników prac B+R.” nr projektu: RPLU.03.07.00-06-0171/20

„FLESZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.t. „Wzrost konkurencyjności firmy FLESZ poprzez wdrożenie wyników prac B+R.”

nr projektu: RPLU.03.07.00-06-0171/20

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy na rynku krajowym i wejście na rynek międzynarodowy, wprowadzenie nowych produktów w wyniku wdrożenia prac B+R. Technologia wprowadza nowe korzystne rozwiązania, które nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach alternatywnych. Rozwiązania te dotyczą technologii produkcji, która pozwala na osiągnięcie wysokich parametrów produktu w szczególności jakości, cech szczególnych jakimi są trwały zróżnicowany zapach, wyróżniające się opakowanie. Nowy produkt i wydajniejszy, zautomatyzowany sposób produkcji pozwoli na osiągnięcie efektywności ekonomicznej oraz przewagi konkurencyjnej na rynku. Produkt będzie skierowany do internacjonalizacji.

Cele zostaną zrealizowane poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań finansowanych w ramach projektu. Projekt przyczynia się bezpośrednio do budowy społeczeństwa informacyjnego poprzez zdalną obsługę linii produkcyjnej.

 

Produkt: jednorazowe zapachowe ręczniki z makulatury i celulozy na roli

 

 Dofinansowanie projektu z UE: 2 885 460, 00 PLN

Wartość projektu: 4 669 401,08 PLN