Aktualności, Fundusze europejskie

01.04.2020- Flesz Sp. z o.o. realizuje projekt „Wzrost konkurencyjności „FLESZ” poprzez wdrożenie procesów wzorniczych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.”

Flesz Sp. z o.o.

realizuje projekt Nr POPW.01.04.00-06-0021/19 „Wzrost konkurencyjności „FLESZ” poprzez wdrożenie procesów wzorniczych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.”

w ramach

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014/2020

Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działania 1.4 Wzór na konkurencję I etap